Kategori: B

0

Rüyada BMW sürmek

Rüyada BMW sürmek # Rüyada BMW sürmek bazı tabircilere göre hastalığın şifa bulacağına şeklinde yorulur. Saniyen bazı rüya yorumcularına göre de ayağı uğurlu bir kadınla evleneceğinize işarettir.# Olumsuz olarak bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağına...

0

Rüyada büyük erkek emzirmek

Rüyada büyük erkek emzirmek # Rüyada büyük erkek emzirmek para ve sosyal statü anlamında uyum içinde olunmayan bir ilişki yüzünden aile büyükleri tarafından eleştiri almak ve kalp kırıklığı yaşamak manasına gelir. Saniyen bazı rüya...

0

Rüyada bit yediğini görmek

Rüyada bit yediğini görmek # Rüyada bit yediğini görmek bazı tabircilere göre feraha sevince nail olmaya tabir olunur. Saniyen bazı rüya yorumcularına göre de alim ve fakihlere ve nizama uymaya delâlet eder.# Olumsuz olarak...

0

Rüyada buğday ekmek görmek

Rüyada buğday ekmek görmek # Rüyada buğday ekmek görmek bazı tabircilere göre alın terinizle kazandığınız para olarak yorumlanır. Saniyen bazı rüya yorumcularına göre de iyilik ve berekete işarettir.# Olumsuz olarak bir yolculuktan geri kalacağınıza...

0

Rüyada burun yaptırmak

Rüyada burun yaptırmak # Rüyada burun yaptırmak eğer bu rüya, kadınlar tarafından görülüyorsa, saadet ve mutluluğa; erkekler tarafından görülüyorsa, kazanca ve berekete ve işlerin düzgünlüğüne delâlet eder. Saniyen bazı rüya yorumcularına göre de hayırlı...

0

Rüyada boynuzlu siyah köpek görmek

Rüyada boynuzlu siyah köpek görmek # Rüyada boynuzlu siyah köpek görmek bazı tabircilere göre bir yakın dosta ihtiyacınız olduğunu belirtir. Saniyen bazı rüya yorumcularına göre de sıkıntılara katlanarak uzun yolculuğa çıkmaya tabir olunur.# Olumsuz...

0

Rüyada buzdolabı yerleştirmek

Rüyada buzdolabı yerleştirmek # Rüyada buzdolabı yerleştirmek vech üzere de tabir olunur: a) Rızık , b) İlim , c) Zevce , d) Mülk , e) Evlat… Saniyen bazı rüya yorumcularına göre de yedi veçhe...

0

Rüyada börek içi hazırlamak

Rüyada börek içi hazırlamak # Rüyada börek içi hazırlamak bazı tabircilere göre yedi veçhile tabir olunur. a) Menzile , b) Me va (yurt , mesken) , c) İlmin hazinesi , d) Müftah-ı umur ,...

0

Rüyada böceklerin çoğaldığını görmek

Rüyada böceklerin çoğaldığını görmek # Rüyada böceklerin çoğaldığını görmek bazı tabircilere göre ince ruhlu yumuşak sözlü ve şefkatli birine tabir olunur. Saniyen bazı rüya yorumcularına göre de rüya sahibinin rızkını kazanacak kadar çalışıp geri...

0

Rüyada bitki koparmak

Rüyada bitki koparmak # Rüyada bitki koparmak bazı tabircilere göre kişinin hayat felsefesine uygun ideallerine yakışır şekilde bir hayat sürdüğüne ve karşısına çıkan farklı fikirlere önem vermediğine delalet eder. Saniyen bazı rüya yorumcularına göre...