Kategori: I

0

Rüyada ünlü isim görmek

Rüyada ünlü isim görmek Rüyada ünlü isim görmek rahmet ve mağfirete mazhar buyurur, ulvî bir mevki, evlenmek, ve mülk, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada ünlü isim görmek bazı tabircilere göre neslinizin çoğalacağına işarettir....

0

Rüyada lal insan görmek

Rüyada lal insan görmek Rüyada lal insan görmek garip ve fakir adam, azab, kötü huylu hizmetkar, ve basiret, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada lal insan görmek bazı tabircilere göre sevinçli ve huzurlu günlerin...

0

Rüyada incir kurusu görmek

Rüyada incir kurusu görmek Rüyada incir kurusu görmek tevbe ve kötülüklerden dönüş, küçük evlât, Allah azze ve celle günahlarını mağfiret eder, ve tevfik, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada incir kurusu görmek bazı tabircilere...

0

Rüyada tanımadığı isim duymak

Rüyada tanımadığı isim duymak Rüyada tanımadığı isim duymak salih ve makbul evlat, ana baba, bazende güzel huy sahibi bir kimse ile dost olmaya ve ondan gelecek hayır ve menfaata, ve zarar ziyan, şekilde 4...

0

Rüyada iskelet bebek görmek

Rüyada iskelet bebek görmek Rüyada iskelet bebek görmek zikrullah, ulvî ve yüce mertebe, keder ve gam, ve hayır ve menfaat, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada iskelet bebek görmek bazı tabircilere göre ailesine karşı...

0

Rüyada isim söylenmesi

Rüyada isim söylenmesi Rüyada isim söylenmesi tasavvuf yoluna sülük, güzel mal ve iffet sahibi kadın, insanların ilminden istifade ettikleri bir alim, ve insanların muhabbetini kazanmak, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada isim söylenmesi bazı...

0

Rüyada insan vücudundan yılan çıkması

Rüyada insan vücudundan yılan çıkması Rüyada insan vücudundan yılan çıkması salih amel, güzel kadın, nefsin zineti, ve hayra ermek, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada insan vücudundan yılan çıkması bazı tabircilere göre hayır ve...

0

Rüyada yaşlı nine ve dede görmek

Rüyada yaşlı nine ve dede görmek Rüyada yaşlı nine ve dede görmek toplu mal, zengin ve iffetli kadın, okumuş zarif ve halim evlat, ve yüce şeref, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada yaşlı nine...

0

Rüyada iskelet bulmak

Rüyada iskelet bulmak Rüyada iskelet bulmak baştaki adamların cimriliği, insanlar tarafından sevilir, marifet, ve hayır, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada iskelet bulmak bazı tabircilere göre nefsini köreltmeyi başarmanın habercisi olan rüya kişinin dünya...

0

Rüyada uğur ismini duymak

Rüyada uğur ismini duymak Rüyada uğur ismini duymak arzu ve isteklerine kavuşmaya, kanaat, süngü, ve mal ve mülk, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada uğur ismini duymak bazı tabircilere göre nimet ve mal elde...