Kategori: I

0

Rüyada idam edileceğini duymak

Rüyada idam edileceğini duymak Rüyada idam edileceğini duymak güzel şöhret, din-i islama hizmet, güzel zevce ve hizmetçi, ve kalb safasına, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada idam edileceğini duymak bazı tabircilere göre sözünde sâdık...

0

Rüyada osman ismi görmek

Rüyada osman ismi görmek Rüyada osman ismi görmek bolluk ve rızık, şeref ve makam, sevinç ve sürür, ve milletin reisi, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada osman ismi görmek bazı tabircilere göre çok mutlu...

0

Rüyada kurtlu iğde görmek

Rüyada kurtlu iğde görmek Rüyada kurtlu iğde görmek dilsizlik, kadri yüce bir zat, musibet, ve salih amel, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada kurtlu iğde görmek bazı tabircilere göre o dönemde olmasını istediği birçok...

0

Rüyada ilahi söyleyerek ağlamak

Rüyada ilahi söyleyerek ağlamak Rüyada ilahi söyleyerek ağlamak insanlara faydalı bir zat, mukavele yazmak, kapı eşiği, ve iltica, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada ilahi söyleyerek ağlamak bazı tabircilere göre kişinin verdiği kararları yaşama...

0

Rüyada incili saat görmek

Rüyada incili saat görmek Rüyada incili saat görmek makbul olan hayır, sultan ve onun makamı, mal, ve düşmandan elde edilen mal, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada incili saat görmek bazı tabircilere göre ilminizin...

0

Rüyada ıslak çimende yürümek

Rüyada ıslak çimende yürümek Rüyada ıslak çimende yürümek imtihan ve maişet, halka karşı ihsan ve kerem sahibi, kavga, ve ferah ve sürür, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada ıslak çimende yürümek bazı tabircilere göre...

0

Rüyada incir görmek ve toplamak

Rüyada incir görmek ve toplamak Rüyada incir görmek ve toplamak dinde kıvam, hac ibadeti, ulüvv-i kadr, ve kıymetli ve şerefli reis, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada incir görmek ve toplamak bazı tabircilere göre...

0

Rüyada ip merdivene tırmanmak

Rüyada ip merdivene tırmanmak Rüyada ip merdivene tırmanmak asker, âlim, gamdan halas, ve cem edilmiş mal, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada ip merdivene tırmanmak bazı tabircilere göre korkudan emin olmaya fakirlikten zenginliğe şiddet...

0

Rüyada işyerinde ışık görmek

Rüyada işyerinde ışık görmek Rüyada işyerinde ışık görmek uzaktan gelecek sahih haber, beladan kurtuluş, sünnet-i hasene, ve evlat ve dost, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada işyerinde ışık görmek bazı tabircilere göre babasının şanının...

0

Rüyada ipek çorap görmek

Rüyada ipek çorap görmek Rüyada ipek çorap görmek medh ve sena, emaneti yerine getirme, emlak, ve hayra ermek, şekilde 4 vech ile tabir olunur.Rüyada ipek çorap görmek bazı tabircilere göre hayır ve saadete ve...