Ana sayfa Rüya Tabirleri Şahıslara Göre Rüyaların Özellikleri

Şahıslara Göre Rüyaların Özellikleri

1352
17
PAYLAŞ

Şahıslara Göre Rüyaların Özellikleri

İbn-i Sîrîn der ki: Rüya, kâfir ve mümin olmak üzere iki hâlden oluşur. Aslı ise on üç çeşittir:

1- Hâkimlerin rüyası. 2- Fakihlerin rüyası. 3- Âlimlerin rüyası. 4- Özgürlerin rüyası. 5- Kölelerin rüyası. 6- Erkeklerin rüyası. 7- Kadınların rüyası. 8- İffetlilerin rüyası. 9- Fasıkların rüyası. 10- Zenginlerin rüyası. 11- Fakirlerin rüyası. 12- Baliğlerin rüyası. 13- Baliğ olmayanların rüyası.
Buna göre, hâkimlerin rüyası diğerlerinin rüyasından daha gerçekçidir. Zira fazilet, adalet, insaf, nezaret, halkın işleriyle ilgilenme, sorunları çözme vb. gibi şeyler onların vazifesidir. Fakihlerin ve âlimlerin uykuları da diğerlerine nazaran daha gerçekçidir. Zira Allah, halkı hidayet etmeleri, onları hayra ve doğruluğa davet etmeleri ve kötülükten sakındırmaları için fakihlere ve âlimlere özel lütfünü göndermiştir. Erkeklerin rüyaları, kadınların rüyalarından daha gerçekçidir. Nitekim Allah şöyle buyurur:
“Erkekler, kadınlardan üstündür, çünkü Allah onları birçok şeylerde kadınlardan üstün etmiştir.”[11]
“Erkeğe iki kadının hissesi kadar düşer.”[12]
“İki erkek olmazsa biri unuttuğu vakit öbürünün hatırlatması için razı olacağınız kimselerden bir erkekle iki kadın tanık olsun.”[13]
Yüce Allah sabrı, aklı, reyi, bayındırlığı, büyüklüğü, şecaati, cömertliği, yargıyı, takvayı ve adaleti erkeklere daha fazla vermiştir.
İffetlilerin (salihlerin) rüyası da fasıkların rüyasından gerçekçidir. Zira salihler, iyiliğe ve hakka itaate yönelirler ve günahlardan kaçınırlar. Ama fasıkların rüyaları, tıpkı kâfirlerin rüyaları gibi kıyamet günü için onlara delil niteliğindedir. Zira fasıklar günah konusunda ısrar ederler ve kıyamet gününü düşünmezler.
Peygamber efendimiz (s.a.a), “Veren el, alan elden üstündür” buyurmuştur. Dolayısıyla dilencilerin rüyaları asılsızdır. Çünkü onlar hep üzüntü içerisindedirler. Geçimliklerinden başka bir şey düşünmezler.
Fakirlerin rüyası ise iki şekilde yorumlanır; görülen rüya iyiyse geç, kötüyse erken gerçekleşir. Zenginlerin rüyası bunun tersinedir. Baliğ olan çocukların rüyaları ise zayıftır. Çünkü onlarda şehvet ön plandadır ve yeterli derecede akıl ve edebe sahip değillerdir. Bazı tabircilere göre, bu çocuklar iyi bir rüya görmüşse, anne-babalarına yorulur. Kötü ise de herhangi bir zararı yoktur. Henüz baliğ olmayan çocukların rüyaları hakkında ise iki görüş vardır:
1-Onların gördüğü rüya çabuk gerçekleşir; çünkü henüz günaha bulaşmamışlar ve dünyadan yana bir şeye sahip olmamışlardır.
2-Çocukların rüyası tabirsizdir; çünkü akılları ve bilgileri henüz kemale ermemiştir. Yine bazı tabircilere göre sarhoşun, cünüplünün ve hayızlı kadının rüyaları tabirsizdir. Ama İbn-i Sîrîn bu görüşe karşıdır. Zira müşrikler, Yahudiler ve Hıristiyanlar asla cenabet guslü almazlar ve daima cenabetli gezerler.

17 YORUMLAR

 1. Selamlar, erkeklerin kadınlardan üstün olma muhabbeti. Dediğiniz şeylerde iki kadının bir erkeğe eşitliği vs ticaret konusunda diye biliyorum. Ayetlerin tek kesitlerini koymak anlam yanlışlığına sebep olabilir. İyi günler dilerim.

 2. Bir kadın olarak rüyamın tabirini merak etmiştim ama kadınlar için yazı bile yazmamışsınız, erkeklerle kadınlar Allah katında kulluk bakımından eşit olmasaydı belki de peygamberimizi bir erkek dünyaya getirirdi ne dersiniz?

 3. Neden hep zenginlere iyi şeyler oluyor? Rüyanın bile iyisi onlara erken çıkıyor, kötüsü geç çıkıyor. Şu fakirlere rüyada da mı rahat yok. Bari rüyalarımızda iyiliğe erken ulaşalım, kötülüğe geç.

  • Bu ne kadar sığ bir bakış açısı.Kusura bakmayın siz annenizden üstün müsünüz? Peygamberimizin hadislerine bakarsınız görebilirsiniz.Aslında sizin gibi görüşleri olanlar yüzünden dünya bir türlü barışa kavuşamıyor.Çünkü siz kadın ve erkeğin hem Allah katında hem insalık anlamında eşit olduğunu kabullenemiyorsunuz.Sizi de bir anne doğurdu ve anneniz kadındı.
   Kuran-ı Kerim ayetlerini buraya bırakıyorum;
   “Mü’min erkekler de, mü’min kadınlar da birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdır. İyiliği emrederler, kötülükten vaz geçirmeye çalışırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah’a ve Rasûlü’ne itâat ederler. İşte bunları, Allah rahmetiyle bağışlayacaktır. Gerçekten Allah, Azîz’dir, Hakîm’dir.”
   Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sizi, sırf birbirinizle tanışmanız için büyük büyük cemiyetlere, küçük küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki, sizin Allah nezdinde en şerefliniz takvaca en ileride olanınızdır.”
   “Ey insanlar! Sizi bir tek candan yaratan, ondan da yine onun zevcesini vücûda getiren ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabb’inizden korkun!”
   Hadisleri buraya bırakıyorum;
   “Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir.”
   “Cennet annelerin ayağı altındadır. “
   “Şüphe yok ki, kadınlar erkeklerin dengi, benzeri ve tam bir eşidir.”
   “Kadın-erkek bütün insanlar, tarak dişleri gibi birbirlerine eşittirler.”
   Lütfen bunu da okuyun;
   Hz. Ömer (r.a.) bir gün Medîne-i Münevvere’de Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in minberine çıkıp cemâate hutbe îrâd etmiş, hutbesinde müslümânlara, evlenirken mehri azaltmalarını söylemişti. Kadın cemâatten uzun boylu bir hanım çıkıp:
   “Ey Ömer, bunu söylemeğe hakkın yoktur!”
   demiş ve Kur’ân-ı Kerîm’den en-Nisâ sûresinin 20. ve 21. âyet-i kerîmelerini delîl göstermişti. Bunun üzerine Halîfe:
   “Allâh Allâh! Kadın, Ömer’le mübâhase etmiş ve onu susturmuş!..” diyerek sözünü geri almıştı. (65)
   Yine Hz. Ömer (r.a.), halîfeliği esnasında kadınlarla istişârede bulunuyor, onların görüşlerini alıyordu. Hz. Ömer (r.a.), kızı Hz. Hafsa (r.anha)’ya, kadınların kocalarından ne kadar süre ayrı kalmaya sabredeceklerini sormuş, kızının O’na verdiği cevaba uygun olarak, bu süreyi dört ay olarak belirlemiştir. Ayrıca Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in Hz. Aişe (r.anhâ) hakkında:

   “Dîninizin yarısını bu Hümeyrâ’dan öğreniniz!” buyurması da dikkat çekicidir.

   Bu örneklerden; kadın için aklî ve dînî yönden herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Eğer böyle olsaydı, aklî yönden eksik olan bir varlığın, herhangi bir dînî sorumluluğunun olmaması gerekirdi. Oysa kadın ve erkek her müslümanın, Allâh’ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak hususunda aynı derecede mükellef oldukları, âyet-i kerîmelerde açıkça belirtilmektedir.”

  • İşte bu zihniyetinle bir erkek olarak kadınlardan zayıf olduğunu kanıtladın. Biz kadınlar eşit olduğumuzu kabul ediyoruz. Bir üstünlük çabamız yok. Fakat sen bunu bile kabul edemeyerek zayıflığını kendi mührünle tescilledin.

 4. Kadınların bu üstünlük kompleksi, nerdeyse bahsi geçen, Nisa suresi 34. ayeti haşa onlara inkar ettirecek. Ayetler net kabullenmek niye bu kadar zor hele ki kadın müslümanım diyorsa. Akilsiz denmiyor ki zaten kadına. Erkekler olarak biz, evliyalar, peygamberler bizden niye daha üstün diye hasetlik mi ediyoruz. Haşa Onları niye üstün yarattı mı diyoruz. Hiç kadın peygamber var mı? Biz demiyoruz kadınlar akılsız faydasız vs. Sadece takva vs haricinde erkekler daha dayanaklı. Rabbimiz böyle yaratmış, vardır hikmeti demek nefsinize neden bu kadar zor geliyor. Allah (c.c) hepimizi doğru yoluna erdirsin.

  • Allah’ın kararlarını sorgulamak kimseye düşmez elbette. Fakat Allah’ın peygamberleri erkek seçmesinin nedeni; muharebelere erkekler katılıyor, erkekler kadınlar kadar duygusal değil ve onların gebelik, regl gibi dönemleri olmaz. Ha kadınlar savaşamaz mı diyorum? Asla. O zamanlar öyle kabul görüyordu çünkü küçük çocuklar babaları olmadan yaşayabilir fakat anneleri olmadan kaliteli yaşayamazlar. Fakat bazı zihniyetsizler bir at gözlüğü geçirmişler. Öyle ki at gözlüğünü bile fark edecek zihniyete sahip değiller.

   • Türklerin Müslüman olmadan önce, erkeklerle birlikte savaştığını da belirtmek isterim. Ayrıca işin bilimsel yanıyla bakılacak olursa erkek beyni kadın beyninden büyüktür ancak kadın beyninin kullandığı nöron sayısı erkekten daha fazladır. Ve siz çokbilmiş erkekler yüzyıllar boyu gerek toplum gerek dinsel baskılarla kadınları eziyorsunuz ve Sizin egemen olduğunuz dünyanın hali de ortada…

 5. Kadınların genelinde bu var kompleksinde ötesinde bişey bence bu, özellikle ifade ediliyor Kim Rabbi katında daha sevimli ise üstün odur Allah üstün yaratmış erkeği bunu kabul edin veya etmeyin güç açısından da dirayet duygu açısından da en bariz örnek şudur 2 kadın şahit = 1 erkek şahit, hep insan bir damla sudur deniyor o bir damla su malum (meni) dir. Tarla istediği kadar büyük olsun verimli olsun tohum olmadan ne ifade ediyor o bahçe gelgelelim şu kompleksten vazgeçin demem bir şey ifade etmeyecek biliyorum hep kadın haklarından bahsediyorsunuz işinize geldiği gibi kim ıslama göre beyine tabii oluyor kocası izin vermediği için evden adım atmamış o sırada babası vefat ettiği halde kocasının emrine uymuş ve evinden çıkmamış miraç hadislerinden birinde de cehennemin çoğunu kadınlar ve zenginler oluşmuş gördüm buyurmuş efendimiz tekrar ediyorum iman ve ihlas konusunda kimse kimseye üstünlük taslayamaz o Rabbimin katındadır o en iyisini bilendir her şeye muktedirdir.

  • Sen nasıl mantıksız bi insansın!! Cehennemin çopunu kadınlar ve zenginler değil insanlar oluşturuyor! Karakterin yasa karaktetsizliğin cinsiyeti yoktur! Hep bi ayrıncılık peşindesiniz işte kendinizi istün görüp kadınlara şiddet uygulayan tecabüz eden döven iten kakan sizsiniz madur olan kadınlar hangi rarafın daha çok günahı var onu kimse bilemez şuna bak ya erkekler sütten çıkmış ak kaşık sanki kadında değil. Ben bu noktada erkek adın diye değil İNSAN DİYE BAKIYORUM! BEYNİ OLMAYANLARA TAVSİYEM

 6. Bakara 228 de derki Kadınların ödevlerine denk hakları vardır, erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Buradaki bir derece üstünlük savaş, liderlik ve ilim alanındadır. Bunu abartmanın gereği yok. Kalan her konuda eşit olduğumuzu söylüyor Kuran. Dünyadaki bilim adamları olsun, savaş ve lider olsun tarihe hep damga vurmuş erkeklerdir. Ama bu üstünlük insan haklarından kadınları beri koymuyor.

 7. Kadına 2.sınıf insan muamelesi yapan bir dinse eğer İslam neden dinden soğumayalım? Kadınların rüya derecesini yazmamışsınız bile bu kasar mı nefret ediyorsunuz bizden? Sizi kim doğurdu peygamber efendimizi kim doğurdu? 2 kadının şahitliği 1 erkeğe denkmiş örümcek kafalılar. Eğer Kuran’ı kerim de Allah şöyle buyurduysa;”Ben erkeği kadından birçok şeyde üstün yarattım ” diye bana biri bunu ispatlasın dinden tamamen soğuyacam. O cünüp dediğiniz Hıristiyanlarında kendilerine göre inançları inandıkları şeyler var ama sizin gibi kadın erkek zengin fakir ayırmayan bir dolu gayrimüslim insanlar var siz bu sitede bile bunun ayrımını yapmışsınız yazık!

 8. İlgili ayette geçen kelime kavvam kelimesidir. Yanlış anlaşılan ayetlerden biridir. Kavvam nouman ali khan yazarak arama yaparsanız bu konuyu anlamanıza yardım edecek bağlantıyı bulabilirsiniz.

 9. Din adına çok kötü değerlendirmeler yapılmış. Ayrımcılığın her çeşidi var bu yazıda.
  Kadın ~erkek. Zengin~fakir. Yaşlı~genç. Müslüman~gayrimüslim.
  Vallahi inancımızdan soğutacaksınız.
  Bırakın artık bu tarih öncesi düşünceleri

 10. Sevgili erkekler ve kadınlar burada birçok yorum yapmışsınız amma birinizde koşulsuz şartsız Allaha bağlı kalamıyorsunuz kendi yorumlarınız ve dünya düzeniyle varlık gösteriyor Allahın kelamı kuranı kabul etmiyorsunuz kadınlar eşitlik derdinde erkekler üstünlük. Kişi birey olarak iyi doğru olsun cinsiyetini düşünmesin kadın cahiliye döneminde küçük ikinci sınıf bile varlık değildi kurana dil uzatıp dinden soğuyanlar okuyunuz öğreniniz kadını yücelten kuran peygamber ve bizim rabbimiz gayri müslimleri bile üstün tutma çabasın ki kardeşim sen önce seni ustun kılan dinini öğren senin kimseyi ustun tutmana gerek yok o zaten Müslüman olmayana bile merhametlidir fakat bir zaman vardır bu sure dolduktan sonra bütün kötülükleri bekleyen bir azap vardır tabi inancın varsa.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here